ណែនាំវិធីការលេង ឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃ

ឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃ ចាក់ឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃតាមវេបសាយ SSSLOTTO.COM មើលវិដេអូណែនាំការលេង អធិប្បាយព័ត៌មានលម្អិតការជ្រើសរើស Package អត្រាការសងខ្ពស់ រឺ ជ្រើសរើសទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃក្នុងការចាក់

 

- Login ចូលប្រព័ន្ធ

- ជ្រើសរើសចាក់ឆ្នោត

- ជ្រើសរើសចាក់ឆ្នោតអនឡាញ ឆ្នោតល្បីៗ តាមដែលលោកអ្នកត្រូវការ

- ជ្រើសរើស Package (មានការបញ្ចុះតម្លៃ និងគ្មានការបញ្ចុះតម្លៃ)

- ទស្សន៍ទាយលទ្ធផលឆ្នោត ព្រមទាំងការដាក់ចំនួនការភ្នាល់ បន្ថែមការចាក់

- បញ្ជាក់ការចាក់ រក្សាទុក Bill

 

ជាការបញ្ចប់ជំហានក្នុងការចាក់ឆ្នោត ប្រសិនបើមិនប្រាកដក្នុងចិត្តទេអាចធ្វើកែប្រែ "តួលេខ រឺ ចំនួនទឹកប្រាក់" បានតាមខាងក្រោមនេះ

 

- បញ្ជីការចាក់ឆ្នោត

- ចុចលើនិមិត្តសញ្ញា

- កែប្រែតួលេខ

- ហើយរក្សាទុក Bill ម្តងទៀត

 

ឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃ

 

 

 

ឆ្នោតថៃ