អំពីយើងខ្ញុំ


About Us : អំពីយើងខ្ញុំ KHMER-LOTTO វេបសាយចាក់ឆ្នោតអនឡាញ

KHMER-LOTTO, យើងគឺជាអ្នកបានទទួលបានការអនុញ្ញាតអោយធ្វើការប្រកបអាជីវកម្មការចាក់ភ្នាល់អនឡាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ហើយវេបសាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានប្រព័ន្ធអនឡាញដ៏ទាន់សម័យបំផុត ទទួលចាក់ឆ្នោតអនឡាញដែលប្រើប្រាស់ងាយស្រួល ដោយប្រព័ន្ធឆ្នោតដ៏ទាន់សម័យ ចាក់ឆ្នោយអនឡាញធ្វើប្រតិបត្តិការលើប្រព័ន្ធ Cloud Server ដែលធានាបានថាមិនមានបញ្ហាយ៉ាងពិតប្រាកដ ឆ្នោតអនឡាញ ចាក់ឆ្នោតអនឡាញ បើកទទួលចាក់ឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃ ឆ្នោតវៀតណាម ឆ្នោតហាណូយ ឆ្នោតឡាវអនឡាញ ឆ្នោតម៉ាលេស៊ី ឆ្នោតហ៊ុនថៃ​ និងឆ្នោតហ៊ុនក្រៅប្រទេស 

 

ផ្នែកសុវត្ថិភាព

នៅក្នុងផ្នែកសុវត្ថិភាពរបស់ព័ត៌មាន លោកអ្នកមិនចាំបារម្ភរឿងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកអោយខាងយើងខ្ញុំ រក្សាទុកព័ត៌មានសម្ងាត់របស់លោកអ្នកយ៉ាងតឹងរុឹង លោកអ្នកមិនចាំបាច់កង្វល់រឿងព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកលេចធ្លាយ ព្រោះយើងចាត់ទុកការស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះបញ្ហានេះយ៉ាងតឹងរុឹង យើងយើងនឹងមិនបង្ហាញព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកជាសាធារណៈយ៉ាងពិតប្រាកដ 

 

ផ្នែកយុត្តិធ៌ម

ផ្នែកយុត្តិធ៌ម ស្មោះត្រង់ យើងខ្ញុំផ្តោតទៅលើរឿងនេះយ៉ាងពិតប្រាកដ ដោយសារតែយើងខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនដែលបានប័ណ្ណអនុញ្ញាតយ៉ាងត្រឹមត្រូវ លោកអ្នកអាចជឿជាក់បានថាលោកអ្នកបានទទួលភាពស្មោះត្រង់ យុត្តិធ៌ម យ៉ាងពិតប្រាកដ 

 

ផ្នែកតិចណូឡូជី

ផ្នែកតិចណូឡូជី យើងខ្ញុំបាននាំយកតិចណូឡូជីថ្មីៗ ដែលល្អបំផុត សម្រិតសម្រាំងយ៉ាងល្អសម្រាប់ផ្តល់អោយលោកអ្នក ដើម្បីធ្វើអោយលោកអ្នកបានទទួលបានភាពភ្លើតភ្លើនយ៉ាងពេញទំហឹងមិនថាលោកអ្នកនៅទីណា លោកអ្នកក៏អាចភ្លើតភ្លើនជាមួយការចាក់ភ្នាល់អនឡាញជាមួយយើងខ្ញុំបានយ៉ាងរលូន មិនមានភាពរអាក់រអួល មិនថាលោកអ្នកលេងតាមរយៈកុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទ Tablet លេងបានគ្រប់ Platforms

 

ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ យើងមានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្ថេរភាព រឹងមាំ សុវត្ថិភាព ព្រោះយើងខ្ញុំបានទទួលការគ្រប់គ្រងក្រោមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ យើងខ្ញុំបានសម្រិតសម្រាំង ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលមានសុវត្ថិភាព ងាយស្រួល ដល់អតិថិជនអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ផ្តល់អោយលោកអ្នកនូវភាពងាយស្រួល និងរហ័សក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម

យើងខ្ញុំបានបើកដំណើរការមកអស់រយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំ យើងខ្ញុំបានយល់ពីអតិថិជន យើងខ្ញុំចាត់ទុកការបម្រើសេវាកម្មរហ័ស ច្បាស់លាស់ ជារឿងសំខាន់ ឆ្លើយតបគ្រប់បញ្ហាផ្សេងៗ អោយលោកអ្នកបាន យើងខ្ញុំបានសម្រិតសម្រាំងបុគ្គលិកទុកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ 7 ថ្ងៃ 24 ម៉ោង យើងខ្ញុំបានបើកសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្លើយតបបញ្ហាផ្សេងៗ ជាច្រើនការទំនាក់ទំនងគ្រប់លើ Social ផ្សេង ទូរស័ព្ទដៃ Line

 

KHMER-LOTTO, យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកនិងបានទទួលការកម្សាន្តគ្រប់បែបយ៉ាងជាមួយយើងខ្ញុំ ហើយលោកអ្នកនឹងមិនខកខានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន យើងខ្ញុំផ្តោតទៅលើ ស្មោះត្រង់ យុត្តិធ៌ម សេវាកម្មរហ័ស ជារឿងសំខាន់។