เลือกเมนู

ឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃ រូបបែបក្នុងការចាក់និងកតិការក្នុងការលេងឆ្នោតថៃ


ឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃ រូបបែបក្នុងការចាក់និងកតិការក្នុងការលេងឆ្នោតថៃ

ការលេងឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃ មានលក្ខណៈការលេងងាយៗ ដែលមនុស្សជាច្រើនអាចសិក្សាធ្វើការយល់ដឹងក្នុងការចាក់ឆ្នោតរដ្ឋបាលអោយបានល្អថែមទៀតទាក់ទងជាមួយការចាក់ឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃ ដោយសារការលេងឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃដែលមានអំនះអំនាងពីការចេញលទ្ធផលរង្វាន់របស់ Lottery រដ្ឋបាលថៃ ដូច្នេះយើងគួរតែធ្វើការស្វែងយល់ជាមួយការចេញរង្វាន់របស់ Lottery ជាមុនសិន ថាមានរង្វាន់អ្វីខ្លះ កន្លែងចែកឆ្នោតបានកំណត់រង្វាន់របស់ Lottery របស់រដ្ឋបាលចេញជា 9 រូបបែបក្នុងការទទួលបានរង្វាន់តាមនេះ

  • រង្វាន់ទី 1 ទទួលបានរង្វាន់ 6,000,000 B
  • រង្វាន់ទី 2 ទទួលបានរង្វាន់ 200,000 B
  • រង្វាន់ទី 3 ទទួលបានរង្វាន់ 80,000 B
  • រង្វាន់ទី 4 ទទួលបានរង្វាន់ 40,000 B
  • រង្វាន់ទី 5 ទទួលបានរង្វាន់ 20,000 B
  • រង្វាន់ដែលមានលេខសដៀងនឹងរង្វាន់ទី 1 ទទួលបានរង្វាន់ 100,000 B
  • រង្វាន់លេខខាងមុខ 3 ខ្ទង់ ទទួលបានរង្វាន់ 4,000 B
  • រង្វាន់លេខខាងក្រោយ 3 ខ្ទង់ ទទួលបានរង្វាន់ 4,000 B
  • រង្វាន់លេខខាងក្រោយ 2 ខ្ទង់ ទទួលបានរង្វាន់ 2,000 B

 

រូបបែបក្នុងការចាក់ឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃ

វិធីក្នុងការលេងចាក់ឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃ ការទិញឆ្នោតកន្ទុយលេខ ដែលជាការនិយមលេងរបស់អតិថិជនមានទាំងអស់ 8 រូបបែប ដោយអាចបែងចែកជា 3 ប្រភេទតាមនេះ

[picture 1]

1 ) ចាក់ឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃ ចាក់ឆ្នោតលេខខាងលើ មានទាំងអស់ 3 បែប

1.1 លេខ 3 ខ្ទង់ខាងលើ ការចាក់ឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃបែប 3 លេខខាងលើ គឺការចាក់តួលេខ 3 ខ្ទង់ខាងក្រោយរង្វាន់ទី 1 របស់ Lottery រដ្ឋបាលថៃនៅក្នុងវគ្គនីមួយៗ តួលេខដែលចាក់គឺ 000-999 ប្រសិនចាក់ត្រូវ មេឆ្នោតនិងធ្វើការសងប្រាក់ក្នុងអត្រា 1 : 900 ស្រេចតែលើតំបន់ រឺ ស្រេចតែលើការព្រមព្រៀងរវាងអតិថិជន និង មេឆ្នោត ។

1.2 លេខ 3 ខ្ទង់វិល វិធីក្នុងការចាក់ឆ្នោតបែប 3 ខ្ទង់វិល សដៀងនឹងការលេងចាក់ 3 ខ្ទង់ខាងលើ គឺ ការចាក់តួលេខ 3 ខ្ទង់ខាងក្រោយរបស់រង្វាន់ទី 1 របស់ Lottery រដ្ឋបាលថៃនៅក្នុងវគ្គនីមួយៗ តួលេខដែលចាក់គឺ 000-999 ប៉ុន្តែអាចប្តូរទីតាំងនៃលេខដែលចាក់បាន មិនចាំបាច់ចាក់អោយត្រូវតាមតំណែងលេខដែលបានចេញ ដូចជារង្វាន់ទី 1 ប្រចាំវគ្គថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 លេខដែលចេញ 516461 ក្នុងការចាក់លេខវិលអោយត្រូវ អាចចាក់បាន 6 បែបគឺ 461 , 641 , 614 , 146 និង 164 ការសងប្រាក់រង្វាន់ សម្រាប់អ្នកដែលចាក់ត្រូវ មេឆ្នោតត្រូវសងអោយលោកអ្នកក្នុងអត្រា 1 : 150

1.3 លេខ 2 ខ្ទង់ខាងលើ ្ការលេងចាក់ឆ្នោតបែប 2 ខ្ទង់ខាងលើ គឺ ការចាក់តួលេខ 2 ខ្ទង់ចុងក្រោយរបស់រង្វាន់ទី 1 របស់ Lottery របស់រដ្ឋបាលថៃ តួលេខដែលចាក់គឺ 00-99 ពេលចាក់ត្រូវ មេឆ្នោតនិងត្រូវសងក្នុងអត្រា 1 : 90

 

[picture 2]

2 ) របៀបក្នុងការចាក់ឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃ បែបចាក់លេខខាងក្រោម មានទាំងអស់ 2 រូបបែប

2.1 លេខ 2 ខ្ទង់ខាងក្រោម ការលេងឆ្នោត 2 ខ្ទង់ខាងក្រោយ គឺការចាក់លេខអោយត្រូវនិងលទ្ធផលរង្វាន់លេខចុងក្រោយ 2 ខ្ទង់របស់ Lottery រដ្ឋបាលថៃ តួលេខដែលអាចចាក់គឺ 00-99 ដែលការចេញលទ្ធផលរង្វាន់ 1 រង្វាន់ អត្រាការសងពេលលោកអ្នកចាក់ត្រូវ 1 : 90

2.2 លេខវិលខាងក្រោម វិធីក្នុងការលេងចាក់លេខឆ្នោតបែប វិលខាងក្រោម គឺ ការចាក់តួលេខណាមួយក៏បានអោយត្រូវនិងលទ្ធផលរង្វាន់លេខចុងក្រោយ 2 ខ្ទង់ តួលេខដែលអាចចាក់បានគឺ 0-9 ដូចជា លទ្ធផលរង្វាន់ Lottery រដ្ឋបាលថៃលេខចុងក្រោយ 2 ខ្ទង់ គឺ 46 នៅក្នុងការចាក់លេខឆ្នោត វិលខាងក្រោមអោយបានត្រូវ អាចចាក់លេខបាន 2 បែប គឺ វិលលេខ 4 និង វិលលេខ 6 មានអត្រាការសង 1 : 4

 

[picture 3]

3 ) របៀបក្នុងការចាក់លេខឆ្នោតរដ្ឋបាល បែបលេខ 3 ខ្ទង់ខាងមុខ និង 3 ខ្ទង់ខាងក្រោយ

3.1 លេខ 3 ខ្ទង់ខាងមុខ ការចាក់លេខឆ្នោតលេងឆ្នោតបែប 3 ខ្ទង់ខាងមុខ គឺការចាក់លេខអោយត្រូវនឹងលទ្ធផលរង្វាន់លេខខាងមុខ 3 ខ្ទង់ ក្នុងការចេញ Lottery របស់រដ្ឋបាលថៃ ដែលមាន 2 រង្វាន់ តួលេខដែលអាចចាក់បានគឺ 000-999 ពេលចាក់ត្រូវមានអត្រាការសង 1 : 450

3.2 លេខ 3 ខ្ទង់ខាងក្រោយ ការចាក់លេខឆ្នោតលេងឆ្នោតបែប 3 ខ្ទង់ខាងក្រោយ គឺការចាក់លេខអោយត្រូវនឹងលទ្ធផលរង្វាន់លេខខាងក្រោយ 3 ខ្ទង់ ក្នុងការចេញ Lottery របស់រដ្ឋបាលថៃ ដែលមាន 2 រង្វាន់ តួលេខដែលអាចចាក់បានគឺ 000-999 ពេលចាក់ត្រូវមានអត្រាការសង ដល់ 1 : 450