ម្តាយប្រកាសស្វែងរកកូនប្រសា បន្ទាប់ពីកូនប្រុសអាយុ 27 ឆ្នាំនៅលីវរបស់គាត់ ត្រូវឆ្នោត 12 លានបាត

Chaiyaphum ម្តាយ​អាយុ 56​ឆ្នាំ ប្រកាស​ស្វែង​រក​កូន​ប្រសា​ស្រី បន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់គាត់បានត្រូវរង្វាន់ទី1 ទទួលបានសំណាងធំ 12 លានបាត
  • 02 Oct 2023
  • 23 VIEW

Chaiyaphum ម្តាយ​អាយុ 56​ឆ្នាំ ប្រកាស​ស្វែង​រក​កូន​ប្រសា​ស្រី បន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់គាត់បានត្រូវរង្វាន់ទី1 ទទួលបានសំណាងធំ 12 លានបាត

នៅថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023 នៅផ្ទះលេខ 33/1 ភូមិ 5 ឃុំណងវ៉ាង ស្រុកណងបៅដាវ ខេត្ត Chaiyaphum បន្ទាប់ពីដឹងថាត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ទី 1 ឆ្នោតប្រចាំថ្ងៃទី 1 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2023 គឺលេខ 727202 ទទួលបានទឹកប្រាក់ 12 លានបាត

​ដោយបាន​ជួប​លោកស្រី កែសន ហង់​គុតទុំ អាយុ 56​ឆ្នាំ ដែលជាម្ដាយរបស់អ្នកត្រូវរង្វាន់ ជាមួយឆ្នោរដ្ឋាភិបាល ចេញ​មក​ឲ្យ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​មើល ថា​កូន​គាត់​ពិត​ជា​បានត្រូវ​ឆ្នោត​រដ្ឋាភិបាល​​លើក​នេះពិតមែន ចំនួនពីសន្លឹក 

សូមអរគុណពីព័ត៌មាន : thairath