មកមើលលេខសំណាងវគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024 ពូ​ឃុន​ហាន អោយសំណាងលេខ ប៉េងប៉ុង 3ខ្ទង់

មើលអោយហើយ លេខតម្រុយវគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024 លេខតម្រុយ ពូ​ឃុន​ហាន លេខប៉េងប៉ុងអោយសំណាង
  • 23 Jun 2024
  • 142 VIEW

មើលអោយហើយ លេខតម្រុយវគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024 លេខតម្រុយ ពូ​ឃុន​ហាន លេខប៉េងប៉ុងអោយសំណាង ផ្សងសំណាងការប្រកាសលព្ធផលឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលថៃ លេខ 3ខ្ទង់ 

លេខតម្រុយ ពូ​ឃុន​ហាន លេខវគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024

មកតាមដានបន្តជាមួយលេខតម្រុយ ពូ​ឃុន​ហាន ដែលជាទីសក្ការបូជាលោកតាដ៏មានមន្តអាគមបំផុត មកពី Ban Don Kham ឃុំ Si Sawang ស្រុក Phon Sai ខេត្ត Roi Et លើកនេះ ម្ចាស់ Channel YouTube ឈ្មោះ Num Arm ដែលជា បានចូលទៅសុំសំណាង ដោយយកប៉េងប៉ុង ដែលមានលេខ 3ខ្ទង់មក​បង្ហាញអោយអ្នកគាំទ្របានតាមដាន ដោយលេខ ប៉េងប៉ុង 3ខ្ទង់ វគ្គនេះមាន

227
221

សូមអរគុណពីព័ត៌មាន : kapook