ថ្ងៃនេះឆ្នោតចេញ ជេហ្វុង បៀ មិនភ្លេចែកតម្រុយ លេខតម្រុយផ្សងសំណាងវគ្គនេះ ថ្ងៃទី 1ខែតុលា ឆ្នាំ 2023

អ្នកគាំទ្រតាមមកមើលលេខ លេខតម្រុយវគ្គនេះ​ ថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023 ពី ជេហ្វុង បៀ មិនខកបំណង បានលេខស្អាត់ មកជាតម្រុយនៃការទិញសន្លឹកឆ្នោត ផ្សងសំណាង
  • 01 Oct 2023
  • 26 VIEW

អ្នកគាំទ្រតាមមកមើលលេខ លេខតម្រុយវគ្គនេះ​ ថ្ងៃទី 1 ខែតុលា  ឆ្នាំ 2023 ពី ជេហ្វុង បៀ មិនខកបំណង បានលេខស្អាត់ មកជាតម្រុយនៃការទិញសន្លឹកឆ្នោត ផ្សងសំណាង

ថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចាប់សន្លឹកឆ្នោត​រដ្ឋាភិបាលថៃ រឺ ឆ្នោតថៃ ប្រចាំ ថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023 ដោយកន្លង​មក មានអ្នកត្រូវឆ្នោតពីតម្រុយ របស់ ជេហ្វុង បៀ ជាច្រើនអ្នកមកហើយ

ដោយថ្មីៗនេះ ជេហ្វុង បៀ ក៏បានចេញប្រកាសលេខតម្រុយមកអោយហើយ​ លេខតម្រុយវគ្គនេះ ថ្ងៃទី 1 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2023 មានលេខ 17, 13, 10, 18, 918, 319, 215 ហើយ​ក៏​បាន​បញ្ជាក់​សារ​តាម​រយៈ​ ហ្វេសប៊ុក​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ថា សុំអោយហេងៗៗៗៗៗ

សូមអរគុណពីព័ត៌មាន : thairath