ត្រូវឆ្នោត 12​ លាន អ្នកលក់ឆ្នោតដួងហេង អង្គុយលេងហើយគិតដល់ថ្ងៃបុណ្យម៉ែថ្ងៃទី 12​ ខែ 8

អ្នកលក់ឆ្នោតនៅស្រុក Nam Yuen ខេត្ត Ubon Ratchathani ដួងហេង ត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ទី 1​ ដណ្តើមយកលាភ 12​ លានបាត បង្ហើបលេខសំណាងដែលមក អង្គុយលេង ហើយគិតដល់ថ្ងៃបុណ្យម៉ែថ្ងៃទី 12​ ខែ 8​ សីហា ស្រាប់តែឃើញលេខនៅក្នុងបន្ទះ 812​
  • 17 Sep 2023
  • 47 VIEW

កញ្ញា Nittaya Buathong អាយុ 52 ឆ្នាំ បាននិយាយ​ថា ខ្លួនបានឈ្នះរង្វាន់ទី 1​ ពិតមែន ជាលេខដែលខ្លួនឯងអង្គុយលេង ហើយគិតដល់ថ្ងៃបុណ្យម៉ែ ថ្ងៃទី 12 ខែ 8​ សីហា ក្រៅពីនោះក៏ឃើញលេខនៅក្នុងបន្ទះខ្លួនឯងលក់ 812​ ទើបបានដក់ចេញមកទុកមុននិងចេញរង្វាន់ ប្រមាណ 4-5​​ ថ្ងៃហើយ មិនបានជាលេខល្បីអ្វីសោះ     ឆ្នោតអនឡាយ

សួរថាមិនសុបិន្តឃើញអ្វីរឺអត់ កញ្ញា Nittaya ប្រាប់ថាក៏មាន នៅវេលាពេលព្រឹកថ្ងៃនេះ ខ្លួនបានស្រមៃថាមានអ្នកប្លែកមុខយកប្រាក់មកអោយចំនួនច្រើន តែក៏មិនទាន់បានទទួលប្រាក់ ក៏ភ្ងាក់សិន ចំណែកប្រាក់ដែលបានខ្លួនក៏និងយកទៅសងបំណុល ធ្វើអាជីវកម្មត ចំណែកការលក់សន្លឹកឆ្នោត ខ្លួនក៏នៅតែលក់តដូចដើម      Khmerlotto

អរគុណព័ត៌មានពី : thairath