ពិតជាសំណាងណាស់ ប៉ូលីសនគរបាលត្រូវឆ្នោត 12 លានបាត

ក្លាយជាសេដ្ឋី ប៉ូលិស​ត្រូវឆ្នោត​រង្វាន់​ទី​1 ទទួល​បាន 12លានបាត មិនបានទៅទិញខ្លួន ប៉ុន្តែ នាយក​មេ​បញ្ជាបានទិញអោយជារង្វាន់
  • 03 Oct 2023
  • 23 VIEW

ដោយអ្នកមានសំណាង ជាប៉ូលីស Pratunam Chulalongkorn ខេត្ត Pathum Thani ដូចជាមានបុណ្យព្រោះមិនបានទិញខ្លួនឯង តែជាសន្លឹកឆ្នោត​ មេ​បញ្ជាការ​ជា​មេ​ប៉ុស្តិ៍​ប៉ូលិស Pratunam Chulalongkorn ទិញអោយជាការដូរថ្ងៃឈប់ធ្វើការ

Facebook Police News បានបង្ហោះរូបភាពមន្ត្រីនគរបាលប៉ូលីសសេដ្ឋី 12លានបាត លេខ 727202 ប្រចាំទី 38 ឈុតទី 09 ចំនួន 2 សន្លឹកក្នុងដៃ

សូមអរគុណពីព័ត៌មាន : sanook